Pacific Blast International

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 เรามีให้บริการทั่วประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีสาขาที่ญี่ปุ่น 17สาขา ซึ่ง Pacific Blast Thailand เป็นหนึ่งในสาขาทั้งหมดของเรา นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่เปิดตลาดในประเทศไทยให้บริการได้ทั้งบริษัทและส่วนบุคคล รวมทั้งการให้บริการของเราสามารถทำได้หลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีลอกสีและสนิมที่เรียกว่า QUICK BLASTTM & ICE BLASTTM ซึ่งการใช้งานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ประเภท และความเหมาะสมกับงานนั้นๆ ที่สำคัญเทคโนโลยีนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของเราคือ เพื่อดำเนินการต่อ ให้งานที่มีคุณภาพกับลูกค้าของเราในปัจจุบัน เช่นเดียวกับการขยายการให้บริการ QUICK BLASTTM& ICE BLASTTM ของเราให้กับ บริษัท อื่น ๆและอุตสาหกรรมที่มีความเป็นมืออาชีพและตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานระดับสูง